Info
  .: Hlavní stránka
  .: Kde nás najdete
  .: O firmě..
  .: Ke stažení

Menu
  .: Roletové překlady ST
  .: Všeobecné informace
  .: Revizní klapka
  .: Pokyny pro osazení
  .: Referenční stavby
  .: Vodící lišty
  .: Věnec
  .: Roletové překlady RG
  .: Všeobecné informace
  .: Revizní klapka
  .: Pokyny pro osazení
  .: Referenční stavby
  .: Vodící lišty
  .: Věnec
  .: Obloukové schr.-rolety
  .: Ovládání rolet
  .: Cihelné překlady
  .: Všeobecné informace
  .: Revizní klapka
  .: Betonové překlady
  .: Všeobecné informace
  .: Zaomítací schránky
  .: Všeobecné informace
  .: Předokenní schránky
  .: Všeobecné informace
  .: Garážová vrata
  .: Rolovací
  .: Sekční
  .: Markýzy
  .: Všeobecné informace
  .: Žaluzie horizontální
  .: Interiér
  .: Exteriér
  .: Žaluzie vertikální
  .: Oblouky
  .: Šikminy
  .: Střešní okna
  .: Roletky

      Cihelné překlady - všeobecné informace

Montáž roletového překladu HELUZ

Nosný roletový překlad se usazuje na nosné zdivo do cementové malty. Vzhledem k váze překladu se vlastní manipulace provádí zdvihacími prostředky pomocí závěsných háků v horní části překladu. Při zabudování do zdiva je nutné dbát na dokonalé vyrovnání překladu jak v horizontální, tak i vertikální rovině. Přesah překladu je na obou koncích 200mm.

Osazení okenního rámu

Okenní rám se osazuje tak, aby vzdálenost mezi venkovní hranou obvodového zdiva (roletového překladu) a venkovní stranou okenního rámu byla 165mm. V horní části je možné okenní rám fixovat pomocí hmoždinek do roletového překladu.
 

Montáž vodících lišt lamel

Vodící lišty je možné namontovat jak na omítku ostění okna pomocí hmoždinek, tak pomocí hlinikových U pouzder zapuštěných do vyfrézovaných drážek v ostění.

Ovládání roletových systémů

Ruční - ovládání pomocí popruhu, který se navíjí pomocí pružinového navijáku do schránky umístěné na levé nebo pravé straně okna. Umístění schránky popruhu je dané svislicí spuštěné s průchodky popruhu. Doporučená výška středu schránky od podlahy je 1100mm. Otvor průchodky je vymezen uložením překladu do zdiva.

Elektrický pohon - trubkový motor je umístěn v hřídeli rolety. Jeho stranové umístění je libovolné na vůli uživatele. Základní provedení: přívod třižílový kabel o průřezu 1,5mm do rozvodné krabice - motor a třižílový kabel krabice - roletový spínač. Možnost centrálního, radiového, skupinového, dálkového ovládání po chodbě s montážní firmou.

Montáž roletových komponentů se provádí z exteriéru.

Základní komponenty AL o šíři 37mm. Lamely širší a tužší nelze v závislosti na oběžném průměru 180mm použít. Taktéž unifikace vodících lišt se zaomítacími pouzdry to neumožňuje.

 


© Copyright 2008 Vabtech -- Vytvořil: Radim Hampl