Info
  .: Hlavní stránka
  .: Kde nás najdete
  .: O firmě..
  .: Ke stažení

Menu
  .: Roletové překlady ST
  .: Všeobecné informace
  .: Revizní klapka
  .: Pokyny pro osazení
  .: Referenční stavby
  .: Vodící lišty
  .: Věnec
  .: Roletové překlady RG
  .: Všeobecné informace
  .: Revizní klapka
  .: Pokyny pro osazení
  .: Referenční stavby
  .: Vodící lišty
  .: Věnec
  .: Obloukové schr.-rolety
  .: Ovládání rolet
  .: Cihelné překlady
  .: Všeobecné informace
  .: Revizní klapka
  .: Betonové překlady
  .: Všeobecné informace
  .: Zaomítací schránky
  .: Všeobecné informace
  .: Předokenní schránky
  .: Všeobecné informace
  .: Garážová vrata
  .: Rolovací
  .: Sekční
  .: Markýzy
  .: Všeobecné informace
  .: Žaluzie horizontální
  .: Interiér
  .: Exteriér
  .: Žaluzie vertikální
  .: Oblouky
  .: Šikminy
  .: Střešní okna
  .: Roletky

      Roletové překlady RG - pokyny pro osazení

Montáž roletového překladu LEHR - RG

Nenosný roletový překlad se usazuje na nosné zdivo na rovný podklad. Při zabudování do zdiva je nutné dbát na dokonalé vyrovnání
překladu jak v horizontální, tak i vertikální rovině. Přesah překladu je při ručním ovládání 140mm na straně ovládání na protějším
konci 60mm. Při elektrickém ovládání uložení na obou koncích 100mm. Překlad je samonosný, ale před betonáží je žádoucí zajistit
překlad proti průhybu podepřením a zajištěním proti rozjetí.

Osazení okenního rámu

Okenní rám se osazuje tak, aby venkovní strana okenního rámu lícovala s krajem spodní hrany překladu. V horní části je možné
okenní rám fixovat pomocí pěny k roletovému překladu.

Montáž vodících lišt lamel

Vodící lišty je možné namontovat jak na omítku ostění okna pomocí hmoždinek, tak pomocí U pouzder zapuštěných do
vyfrézovaných drážek v ostění.

Ovládání roletových systémů

Ruční - ovládání pomocí popruhu který se navíjí pomocí pružinového navijáku do schránky umístěné na levé nebo pravé straně
okna. Umístění stránky popruhu je dané svislicí spuštěné s průchodky popruhu. Doporučená výška středu schránky od podlahy
je 1100mm. Otvor průchodky je vymezen uložením překladu do zdiva.

Elektrický pohon - trubkový motor je umístěn v hřídeli rolety. Jeho stranové umístění je libovolné na vůli uživatele.
Základní provedení: přívod třižílový kabel o průřezu 1,5mm do rozvodné krabice - motor a třižílový kabel krabice - roletový
spínač. Možnost centrálního, radiového, skupinového, dálkového ovládání po chodbě s montážní firmou.

Montáž roletových komponentů se provádí z exteriéru.

Základní komponenty AL o šíři 50mm. Lamely širší a tužší výhodnější. Taktéž lze použít lamely 37mm a využít tak unifikacivodních lišt s zaomítacími pouzdry.

Pokyny pro osazení okenního rámu s obrázkem

Montáž vodících lišt pomocí pouzder
 

© Copyright 2008 Vabtech -- Vytvořil: Radim Hampl