Info
  .: Hlavní stránka
  .: Kde nás najdete
  .: O firmě..
  .: Ke stažení

Menu
  .: Roletové překlady ST
  .: Všeobecné informace
  .: Revizní klapka
  .: Pokyny pro osazení
  .: Referenční stavby
  .: Vodící lišty
  .: Věnec
  .: Roletové překlady RG
  .: Všeobecné informace
  .: Revizní klapka
  .: Pokyny pro osazení
  .: Referenční stavby
  .: Vodící lišty
  .: Věnec
  .: Obloukové schr.-rolety
  .: Ovládání rolet
  .: Cihelné překlady
  .: Všeobecné informace
  .: Revizní klapka
  .: Betonové překlady
  .: Všeobecné informace
  .: Zaomítací schránky
  .: Všeobecné informace
  .: Předokenní schránky
  .: Všeobecné informace
  .: Garážová vrata
  .: Rolovací
  .: Sekční
  .: Markýzy
  .: Všeobecné informace
  .: Žaluzie horizontální
  .: Interiér
  .: Exteriér
  .: Žaluzie vertikální
  .: Oblouky
  .: Šikminy
  .: Střešní okna
  .: Roletky

      Obloukové schránky

 Osazení oblouku ST 200

1. Přesah schránky na obou koncích 150 mm.
2. Při betonáži se schránka zajišťuje podepřením a zajištěním proti vybočení po 1 m.
3. Při větších rozponech nad 2,5m je dobré schránku ukotvit k věnci. (je samonosná)
4. Při zaomítání je nutné z hlediska dilatace materiálu překrýt schránku bandáží.
5. Vytažení špalety v rovině s ukončovacím hliníkovým profilem překladu.
6. Zkontrolovat rovinu schránky v horizontální a vertikální ose

Technické upozornění

a) Šíře schránky 365 mm
b) Nadpraží oblouku 250 mm
c) Od celkové výšky schránky 500 mm montážní otvor z čela schránky
d) Pro výrobu: celková délka, šíře, výška a R oblouku
e) Cena je stanovena individuálně dle obtížnosti a rozsahu zakázky

Individuální zvláštnosti nutno projednat s dodavatelskou firmou.

 

 
© Copyright 2008 Vabtech -- Vytvořil: Radim Hampl